EkoMonitor

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem. 

BIEŻĄCA INFORMACJA

Dzięki nieograniczonemu dostępowi oraz rozbudowanemu systemowi alarmów użytkownik skraca czas usunięcia awarii a tym samym obniża koszty.  

ELASTYCZNOŚĆ

Użytkownik posiada możliwość konfiguracji systemu we własnym zakresie oraz tworzenie szczegółowych metryk wybranych obiektów. 

WYBRANE REFERENCJE