Automatyka

Oferujemy

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, sterowania
i automatyki (przepompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody)
Projektowanie aplikacji SCADA, umożliwiających wizualizacje,
sterowanie, monitoring procesów technologicznych
Nadzór i przegląd instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach technologicznych

Oferujemy

Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych, sterowania
i automatyki (przepompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody)
Projektowanie aplikacji SCADA, umożliwiających wizualizacje,
sterowanie, monitoring procesów technologicznych
Nadzór i przegląd instalacji elektrycznych i AKPiA na obiektach technologicznych

ekomonitor_logo

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Błyskawiczna reakcja serwisowa

Możliwość natychmiastowej pomocy przy problemach z prawidłowym działaniem układu automatyki dzięki dostępowi do systemu AKPiA przez internet.

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem

Błyskawiczna
reakcja serwisowa

Wykorzystywany od ponad 15 lat, stabilny i bezpieczny system wizualizacji SCADA, telemetrii, monitoringu i zdalnego sterowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiający pełną kontrolę i nadzór w czasie rzeczywistym nad obiektem