Skanowanie 3D

Oferujemy

Skanowanie i inwentaryzację 3D obiektów (przetworzenie ich na wersję cyfrową
do postaci dużej ilości punktów pomiarowych i zdjęć o wysokiej rozdzielczości)

Efektywność i wygoda

Dzięki cyfryzacji obiektów wszelkie pomiary, inspekcje oraz analizy można wykonywać zdalnie, bez konieczności wizyt na obiekcie.

Dokładna inwentaryzacja

Poprzez skanowanie obiektów i terenu wraz z pozyskaniem chmury punktów, inwestor otrzymuje bardzo dokładną inwentaryzację.

Optymalizacja

Skrócenie czasu realizacji inwestycji dzięki eliminacji błędu ludzkiego oraz dokładnym planom i wizualizacjom.

Oferujemy

Skanowanie i inwentaryzację 3D obiektów (przetworzenie ich na wersję cyfrową
do postaci dużej ilości punktów pomiarowych i zdjęć o wysokiej rozdzielczości)

Efektywność i wygoda

Dzięki cyfryzacji obiektów wszelkie pomiary, inspekcje oraz analizy można wykonywać zdalnie, bez konieczności wizyt na obiekcie.

Dokładna inwentaryzacja

Poprzez skanowanie obiektów i terenu wraz z pozyskaniem chmury punktów, inwestor otrzymuje bardzo dokładną inwentaryzację.

Optymalizacja

Skrócenie czasu realizacji inwestycji dzięki eliminacji błędu ludzkiego oraz dokładnym planom i wizualizacjom.