Instalacje wewnętrzne

Oferujemy

Instalacje i przyłącza sanitarne
wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe
Instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji
Instalacje elektryczne
silnoprądowe oraz niskoprądowe
Instalacje chłodnicze
(chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych 
Instalacje fotowoltaiczne

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferujemy

Instalacje i przyłącza sanitarne wod.-kan., c.o., c.t. i gazowe
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz niskoprądowe
Instalacje chłodnicze (chłodnie przemysłowe) i odzysku ciepła z układów chłodniczych 
Instalacje fotowoltaiczne

Optymalizacja projektu instalacji

zmniejsza koszt inwestycji

Posiadamy własny zespół projektowy, który analizuje zastosowane technologie, optymalizuje projekt instalacji, gwarantując nie gorsze a często lepsze rozwiązania z zachowaniem wymaganego okresu gwarancyjnego. Ma to na celu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji wykonanych instalacji.

Serwis

z szybkim czasem reakcji

Posiadamy autoryzowany serwis urządzeń dzięki czemu świadczymy kompleksowe usługi od projektu, przez wykonawstwo po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Terminowa realizacja

nawet dla najbardziej napiętego harmonogramu

W Dziale Instalacji Wewnętrznych pracuje blisko 100 osób. Dzięki takiej liczbie kierowników budowy, majstrów, instalatorów możemy dostosować się do nawet najbardziej wymagającego harmonogramu budowy.

SERWIS DLA URZĄDZEŃ FIRM

WYBRANE REFERENCJE